http://
Your Website
Your Company Slogan here ...
Ing. Jan Lehoczký
  IČO:06063853
Software a aplikace na míru.
(Custom software and applications)

Zajišťuji vývoj softwarových aplikací  na zakázku.(I provide custom software application development)

Aplikace pro operační systém
(Applications for operating systém):
Microsoft Windows

Programovací jazyk (Programming language):
C++ (Borland)

Používané vývojové prostředí
(Development environment used):
Emarcadero C++ Builder 2010

Cena prací dohodou.
(Price of work by agreement)

Kontakt(Contact):
mob: +420 704 134 670
mail: j.lehoczky@lehoc.eu